Visie & Missie

Samenwerken aan de ontwikkeling van lokale projecten in Afrikaanse gemeenschappen.

Travel4Change heeft als missie om jouw talenten en expertise op verantwoorde wijze in te zetten binnen lokale Afrikaanse gemeenschappen met als doel uitwisseling van kennis en vaardigheden. TravelChange handelt vanuit de kernwaarden Samen, Integriteit, Betrokkenheid en Verantwoordelijkheid. We geloven dat deze kernwaarden leiden tot kwaliteit en een hoge waardering vanuit onze projecten en vrijwilligers.

Samen

Elke activiteit wordt vanuit de kernwaarde Samen geïnitieerd. We geloven in een eerlijke en open samenwerking tussen project, vrijwilliger en zendende organisatie. Dit uit zich dat Travel4Change zichzelf een faciliterende rol toebedeelt en waar nodig ondersteuning biedt bij een succesvolle samenwerking tussen vrijwilliger en project.

Integer

Openheid en eerlijk staan bij ons hoog in het vaandel. We streven erna zo eerlijk en open informatie te verstrekken aan zowel projecten als vrijwilliger.

Betrokken

Om kwalitatief werk te kunnen leveren is vinden wij het belangrijk dat we uit ervaring spreken, als we het over de projecten hebben. We bezoeken deze ook minimaal 1 keer per jaar en zijn wekelijks zo niet dagelijks in contact met onze contact personen. Met vrijwilligers hebben we voor vertrek intensief contact, zowel per mail als persoonlijk. Tijdens de project werkzaamheden blijven we betrokken en ondersteunen waar nodig.

Verantwoordelijk

Wij houden rekening met iedereen zijn mening, onderzoeken en opgestelde richtlijnen voor verantwoord vrijwilligerswerk. Zo werken we met een gedragscodes, childsafe policy en is een VOG verplicht. Op basis van onze ervaring maken wij ook een inschatting of je geschikt bent voor het project.

We nodigen een ieder uit om met ons in gesprek te gaan over onze missie, visie en onze motivaties.

Henk & Christine